Friday, 13 April 2012

12-04-2012 F E M T O of The DAY


************** F E M T O of The DAY ******************
************** (12-04-2012) *********************

EVERGREEN F E M T O of The DAY
-------------------------------------
కాళ్ళు విరిగాయా పర్లేదు
కుంటుతూ అయిన గమ్యం చేరు ..............."Mercy Margaret"


Love F E M T O of The DAY
-----------------------------
మన ప్రేమలో...,
నాకెన్నిమరణాలు...? నీకెన్ని జననాలు....? .........."Naresh Kumar"


CONTEMPLATIVE F E M T O of The DAY
-----------------------------------------
'ధర్మపత్నీసమేత'
ఆమెకు ఉనికేలేదు ఇంకపేరెందుకులే! .............."Naveen Rjy"

FUNNY F E M T O of The DAY
------------------------------------
అసలే అంతంతమాత్రం
ఇపుడు 'జ్ఞాన'దంతాన్ని కూడా పీకేశారు... .............."Naveen Rjy"

FEMINIST F E M T O of The DAY
--------------------------------------
ఆమె - ఏడుస్తూ చల్లబడుతుంది ..."Naveen Rjy"

SPECIAL F E M T O of The DAY
------------------------------------
కమ్మినాయి నల్లని మేఘాలు
మెరుపుకై చూడనా...వెలుగుకై వెతుకాడనా!!! ..........."Jagannadh Velidimalla"

*************** C O N G R A T U L A T I O N S *****************4 comments:

vineel said...

Congrats to all the winners.....

Rakhee said...

నేటి ఫెంటోలకు..రాసినట్టి
విజేతలకు..నా జేజేలు..!!

manasu palike maouna geetham said...

thank you all .. let me have your wishes to go futher too .. haha :)

Padma Sreeram said...

నవీన్ సర్ మొత్తం కమ్ముకున్నారుగా...కంగ్రాట్స్ టు ఆల్...

Post a Comment